Välkommen till Nova Alandia Ab

Vi är en framåtsträvande redovisningsbyrå med kontor i Jomala. Bolaget har idag över 400 företagskunder inom målsegmentet små- och medelstora företag.

När du anlitar oss arbetar vi för att du skall känna dig trygg i att allting sköts på ett professionellt sätt. Vi erbjuder smidiga ekonomitjänster både inom konsultering rådgivning och digitala system Hos oss får du en personlig konsult genom vilken all kontakt sköts. Givetvis står även hela byråns kunskap till förfogande.

Dekoration
Nova Alandia ny ägare av Confido.

Confido Bokföringsbyrå Ab har beslutat att överlåta verksamheten till Nova Alandia Ab. Detta innebär att Confido blir ett dotterbolag till Nova Alandia.